thailand

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข PG SLOT ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับนักลงทุน ใน PGSLOTPOP เรามีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนการลงทุน สล็อต สมัครสมาชิก ฝาก-ถอนเงิน ลูกค้าต้องยอมรับหลักเกณฑ์กฎกติกาต่าง ๆ และข้อกำหนดเหล่านี้ และต้องเป็นไปตามข้อตกลงเท่านั้น ลูกค้าสามารถใช้งานตามเงื่อนไขการสมัครสมาชิก การฝากและถอนเงิน ตามข้อตกลง หากนอกเหนือจากข้อกำหนด ถือเป็นโมฆะทันที

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไข หลักเกณฑ์เหล่านี้ เป็นตัวแทนความเห็นชอบระหว่าง pgslotpop.com ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า เว็บไซต์ หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้า หรือ ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ หรือเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เกมสล็อต  pgslotpop.com รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ลงในทุกอุปกรณ์ ตลอดจนเมื่อมีการเปิดบัญชีผู้เล่น ลูกค้ายอมรับหลักเกณฑ์และกฏกติกาต่างๆ และถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขทั่วไป และกฎระเบียบต่างๆ

2. ฝ่ายต่างๆ

2.1 ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเรา pgslotpop.com ได้รับอนุญาติจาก pgsoft.com อย่างถูกต้อง และข้อความจากข้อกำหนดนี้ ที่มีคำว่า เรา ของเรา ทางเรา หรือ เว็บไซต์ที่เกียวข้องกับ pgslotpop.com ซึ่งลูกค้าได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น

3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

3.1 pgslotpop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฏเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัพเดต จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ pgslotpop.com ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกฏระเบียบและเงื่อนไข รวมไปถึงซอฟต์แวร์ และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.2 pgslotpop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่างๆ รวมไปถึงเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากกิจกรรมพิเศษที่จะขึ้นจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.3 หากผู้เล่นไม่เห็นด้วย กับกฏการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือปิดบัญชีได้ทุกเมื่อ แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่เรียบร้อยแล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เล่นรับรู้และยินยอมในผลข้อบังคับนั้น

4. ข้อบังคับทางกฏหมาย

4.1 บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฏหมาย ในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมสล็อตตั้งอยู่ เพื่อความถูกต้องตามกฏหมาย ทาง pgslotpop.com จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบ ว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเว็บไซต์สามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ

4.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์ อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า pgslotpop.com ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฏหมาย หรือการรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมาย ให้การบริการเว็บไซต์ต่อแก่ผู้เล่นได้ ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และใช้ดุลยพินิจของตนเอง และเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่าการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฏหมายปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่

4.3 pgslotpop.com ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้า โดยขัดต่อกฏหมาย ที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ผู้เล่นอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฏหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาติ

5. การเปิดบัญชี

5.1 เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีผู้ใช้ก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

5.2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เราอาจจะทำการะงับบัญชีของลูกค้าไว้ชั่วคราวหรืออาจจะระงับบัญชีของลูกค้า หากลูกค้าไม่ทำตามกติกา

5.3 ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวลูกค้า ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจมีผลต่อต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุรกรรม หรือการปิดบัญชีผู้ใช้ได้

5.4 หากลูกค้ามีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน กับเว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อสอบถามทาง Line support ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.5 ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะ และปิดบัญชีทันที

6. ข้อบังคับในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

6.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ pgslotpop.com ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า

  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
  • เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินกาต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
  • ได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน ได้กำไรหรือเงินติดลบ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  • รับรู้ถึงกติกา กฏเกณฑ์และกระบวนการในการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าจะไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

6.2 ในการที่ลูกค้ายินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าลูกค้าให้ทางเรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อการยืนยันข้อมูลของตัวลูกค้าเอง

 

7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

7.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ pgslotpop.com จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้

7.2 การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้หากกรอกยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของลูกค้า

7.3 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ดำเนินการภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม รหัสผ่านของลูกค้า (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยลูกค้าเองหรือไม่

7.4 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของลูกค้า ถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของลูกค้า

7.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ pgslotpop.com และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม

7.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดย จะถูกตัดสินใจโดย pgslotpop.com ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของลูกค้า

7.7 การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ pgslotpop.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.8 ลูกค้ายอมรับและเห็นด้วยกับทางเราว่า ระบบ WAP อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของทางเรา หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของลูกค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที

7.9 หากบริษัทตรวจพบการเดิมพันที่ผิดปกติ โดยเจตนา ฝากเพียงเพื่อรับโบนัส ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์การทำรายการ ในทุกกรณี

8. ธรุกรรมทางบัญชี ฝาก-ถอนเงิน

8.1 เงินที่ลูกค้าฝากในบัญชี ไม่ได้มาจากกการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

8.2 pgslotpop.com จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนของลูกค้า ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ลูกค้าจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของลูกค้าเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าข้อบังคับนี้ ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืนทั้งหมด

8.3 ลูกค้าสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของลูกค้ามีเพียงพอ สำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้

8.4 ลูกค้าจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกัน กับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

8.5 จำนวนการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล